ámogatott kiadványok


Lakner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza (Sopron város történeti forrásai)


Tartalom

Geomatikai közlemények XI. (MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet)


Tartalom

Baranyai Lenke: Az Isteni Megváltó Leányai Tanítónőképzője és jogutódja, a Soproni Állami Tanítónőképző története 1899-1957


Tartalom

Jankó ferenc - Tóth Imre: Változó erővonalak Nyugat-Pannóniában (Történelmi és földrajzi esszé)


Tartalom

Kelemen István: Sopron vármegyei jobbágyvégrendeletek a XVIII. század elejétől 1848-ig


Tartalom

Acta Silvatica & Lignaria Hungarica Vol.3 2007


Tartalom

Az erdő és a fa régészete és néprajza (szerkesztette: Gömöri János)


Tartalom